زعفران گران ترین ادویه جهان

زعفران (Crocus sativus L.) گرانبهاترین و گرانترین ادویه در جهان و یکی از محصولات مهم تجاری در افغانستان است.

ادویه ای است که از گل گیاه زعفران به دست می آید. گل دارای سه کلاله است زعفران گلستان که اغلب برای تهیه ادویه زعفران آن ها را جمع آوری و خشک می کنند.

این گیاه به طور منظم در بیش از 7 استان با مساحتی زعفران نگین قائنات حدود 250 هکتار با حدود 1300 کشاورز کشت می شود.

تقریباً 67500 روز کاری ایجاد شده است و حدود 3000 کیلوگرم زعفران تخمین زده شده برای سال جاری است – با ارزشی در حدود 3.9 میلیون دلار که بر اساس میانگین قیمت 1300 دلار در کیلوگرم محاسبه شده است (علاوه بر سالانه 1406.25 تن علوفه دام. تولید شده به عنوان یک محصول جانبی).

در سال 1973، دولت افغانستان کاشت آزمایشی زعفران را در مزرعه اردوخان هرات اجرا کرد. با این حال، نتایج آزمایشات تولید دیگر در دسترس نیست.

پس از بازگشت مهاجران از ایران به افغانستان در سال 1991، برخی زعفران سرگل سحرخیز از کسانی که در مزارع زعفران در ایران کار کرده بودند.

بنه‌های زعفران را که پیاز یا پیاز نامیده می‌شد، با خود آوردند و در بازگشت در ولسوالی غوریان ولایت هرات زعفران کاشتند.

در نتیجه تجربیات مثبت DACAAR (کمیته دانمارکی برای کمک به پناهندگان افغان) در مورد زعفران تا سال 2002، وزارت زراعت و برخی سازمان های غیردولتی دیگر شروع به توزیع بنه زعفران برای کشاورزان و سایر زعفران کاران در ولایات هرات، مزاری کردند.

شریف، بغلان، قندهار، غزنی، هلمند، لوگر و غیره. بهره‌وری و تولید زعفران گلخانه ای محصول زعفران عمدتاً با سطح پذیرش زعفران‌کاران مشخص می‌شود.

بنابراین مطالعه ای برای ارزیابی دقیق این جنبه ها با اهداف زیر انجام شد:

 1. بررسی سطح آگاهی زعفران کاران با توجه به روش های توصیه شده کشت زعفران.
 2. آگاهی از ارتباط بین سطح دانش زعفران کاران با روش های کشت انفرادی توصیه شده.
 • منابع:
  1. Knowledge Level of Saffron Growers in Ghorian District, Heart, Afghanistan
 • تبلیغات: 
  1. ادکلنی که باعث قتل فوتبالیست معروف شد!
  2. با رب گوجه می توانید نقاشی های زیبایی بکشید!
  3. 7 چیزی که درمورد میگو نمی دانستید
  4. بازیگر معروفی که با موزاییک به قتل رسید!