شکلات هیس قرمز موجب آشتی کردن دو خواهر بعد از سالها شد

مصرف بیشتر شکلات هیس قرمز با کاهش خطر ابتلا به اختلالات متابولیک قلبی مرتبط است. تجربه نویسندگان این است که مصرف شکلات در محیط بیمارستان یک اتفاق نسبتاً رایج است و هدیه بیماران و خانواده‌های آنها بخش بزرگی از مراقبت‌های بهداشتی را نشان می‌دهد.

مصرف شکلات کارگران به طور ذهنی، ما متوجه شدیم که جعبه‌های شکلات به سرعت خالی می‌شوند و تعیین اینکه کدام متخصصان مراقبت‌های بهداشتی بیشترین شکلات‌ها را می‌خورند، یک منبع متداول درگیری در محل کار است.

ادبیات مربوط به مصرف شکلات توسط کارکنان مراقبت های بهداشتی در یک محیط بیمارستان وجود ندارد.

ما یک مطالعه اکتشافی برای ارائه داده های کمی در مورد الگوهای مصرف شکلات در یک محیط بیمارستان انجام دادیم.

ما به طور خاص زمان بقای یک شکلات را در یک بخش تخمین زدیم، هر الگوی مصرف شکلات مشاهده شده را به صورت ریاضی مدل‌سازی کردیم، تخمین زدیم که آیا زمان بقا تحت تأثیر نام تجاری شکلات است یا خیر، و تفاوت‌ها را در مصرف شکلات متخصصان مراقبت‌های بهداشتی براساس نوع شغل بررسی کردیم.

کلمات “شکلات” و “ناامیدی” اغلب با هم نیستند.شکلات تخم مرغ عید پاک از تعداد نسبتا کمی مواد تشکیل شده است: دانه های کاکائو، شکر، مواد جامد شیر، طعم دهنده ها و امولسیفایرها تا همه آن ها با هم مخلوط شوند.

اما اگر تا به حال فویل درخشان یک تخم مرغ عید پاک را باز کرده باشید تا شکلات سفید و گچی داخل آن را پیدا کنید، ممکن است کمی ناامید شده باشید. این ماده سفید چیست؟ آیا قالب است؟ باکتری؟ آیا برای شما بد است؟ هنوزم میتونی بخوریش؟!

پاسخ این است که بله، شما می توانید! به آن “شکوفه” می گویند و ناشی از چربی یا قند شکلات است. برای اینکه بفهمیم چرا شکل می گیرد و چگونه از تشکیل آن جلوگیری کنیم، باید ترکیب شیمیایی شکلات را در نظر بگیریم.